ติดต่อ สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์

 

 

 TEL:  02 380 3118

E mail: adminmmaa@gmail.com

© 2017 โดยสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์  Proudly created by Pansak Kummalue 4E

Complied By Chai19/04/61

คณะที่ปรึกษา

๑. นายสุเทพ    ตระนันทสิน
๒. นายประพัฒน์    ฉ่ำเฉียวกุล
๓. นายบรรจง    คุณูจิตต์
๔. นายชัชวาล    เกตทะเล
๕. นายนพดล    แก้วสุวรรณ
๖. นายบุญเดช    มีวงศ์อุโฆษ
๗. นายทวีชัย    อุดชาชน